• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ทิศทางกีฬาไทย

  

สรุปผลงานวุฒิสภา 2565

  

ภาษาอังกฤษ หน้าที่และอำนาจวุฒิสภา

  

สารวุฒิสภากันยายน 2566

  

สารวุฒิสภาสิงหาคม 2566

  

สารวุฒิสภากรกฎาคม 2566

  

สารวุฒิสภามิถุนายน 2566

  

2566 กฐินพระราชทานวุฒิสภา วัดสามพระยาวรวิหาร

  

สารวุฒิสภาพฤษภาคม 2566

  

สารวุฒิสภาเมษายน 2566

  

สารวุฒิสภามีนาคม 2566

  

สารวุฒิสภากุมภาพันธ์ 2566

  

ภาษาไทย หน้าที่และอำนาจวุฒิสภา

  

สารวุฒิสภามกราคม 2566

  

สารวุฒิสภาธันวาคม 2565

  

สารวุฒิสภาพฤศจิกายน 2565

  

2564 สรุปผลงานวุฒิสภา

  

สารวุฒิสภาตุลาคม 2565

  

1
 

 


คู่มือตรวจร่างรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  

วันที่มีวุฒิสภาขึ้นใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 วรรคสาม

  

ข้อห้ามการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสมาชิกวุมิสภาตามบทเฉพาะกาล (ธรน. 2560) ภายหลังพ้นจากตำแหน่ง

  

โครงสร้างและการยกร่างกฎหมายของสหราชอาณาจักร

  

การร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของ สส. สิ้นสุดลง (รธน. ม. ๘๒) ส่งผลต่อการให้ความเห็นบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่

  

การยุบสภาผู้แทนราษฎรเชิงเปรียบเทียบไทยกับเยอรมัน

  

การเรียกประชุมรัฐสภา เป็นพิเศษ

  

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

  

1