• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สรุปผลงานวุฒิสภา 2565

  

ภาษาอังกฤษ หน้าที่และอำนาจวุฒิสภา

  

สารวุฒิสภากันยายน 2566

  

สารวุฒิสภาสิงหาคม 2566

  

สารวุฒิสภากรกฎาคม 2566

  

สารวุฒิสภามิถุนายน 2566

  

2566 กฐินพระราชทานวุฒิสภา วัดสามพระยาวรวิหาร

  

สารวุฒิสภาพฤษภาคม 2566

  

สารวุฒิสภาเมษายน 2566

  

สารวุฒิสภามีนาคม 2566

  

สารวุฒิสภากุมภาพันธ์ 2566

  

ภาษาไทย หน้าที่และอำนาจวุฒิสภา

  

สารวุฒิสภามกราคม 2566

  

สารวุฒิสภาธันวาคม 2565

  

สารวุฒิสภาพฤศจิกายน 2565

  

2564 สรุปผลงานวุฒิสภา

  

สารวุฒิสภาตุลาคม 2565

  

ศรีบุญเรืองเมืองหิ่งห้อยกะพริบรัก

  

1
 

 


การนับระยะเวลาทั้งปวง

กระบวนการหลังการเลือกตั้ง

ยืนยันร่างกฎหมาย

ประวัติยุบสภา

1