ปฏิทินกิจกรรม

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
ร่าง พ.ร.บ. ศึกษาล่วงหน้าทั้งหมด
ร่าง พ.ร.บ.ศึกษาล่วงหน้าทั้งหมด 43 ร่าง
รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา (วาระที่ 1)
รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา (วาระที่ 1) 2 ฉบับ
อยู่ระหว่างการพิจารณา (วาระที่ 2)
อยู่ระหว่างการพิจารณา (วาระที่ 2) 2 ฉบับ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (วาระที่ 3)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (วาระที่ 3) 0 ฉบับ
ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 1 ฉบับ

สื่อดิจิทัล

ภาพ-ข่าววุฒิสภา

ข่าวสารวุฒิสภา

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ