• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

          คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ          

รายงานการดำเนินงาน 2564
รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตย