การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
ร่าง พ.ร.บ. ศึกษาล่วงหน้าทั้งหมด
ร่าง พ.ร.บ. ศึกษาล่วงหน้าทั้งหมด 43ร่าง
รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา (วาระที่ 1)
รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา (วาระที่ 1) 2ฉบับ
อยู่ระหว่างการพิจารณา (วาระที่ 2)
อยู่ระหว่างการพิจารณา (วาระที่ 2) 2ฉบับ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (วาระที่ 3)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (วาระที่ 3) 0ฉบับ
ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 1ฉบับ
การติดตามรายงานการพิจารณาศึกษาของกรรมาธิการ
รายงานการพิจารณาศึกษาที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
รายงานการพิจารณาศึกษาที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 319ฉบับ
คณะรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตแล้ว
คณะรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตแล้ว 126ฉบับ
คณะรัฐมนตรียังมิได้รายงานผลการดำเนินการ
คณะรัฐมนตรียังมิได้รายงานผลการดำเนินการ 193ฉบับ
การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
รายการปรึกษาหารือ
รายการปรึกษาหารือ 513เรื่อง
รายการปรึกษาหารือที่ตอบ
รายการปรึกษาหารือที่ตอบ 379เรื่อง
รายการปรึกษาหารือที่ยังไม่ตอบ
รายการปรึกษาหารือที่ยังไม่ตอบ 134เรื่อง
กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกเสนอกระทู้ถาม (สมัยรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี)
สมาชิกเสนอกระทู้ถาม (สมัยรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) 100กระทู้
ตอบแล้ว
ตอบแล้ว 44กระทู้
รอการตอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม
รอการตอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 22กระทู้
ตกไป
ตกไป 34กระทู้
รายงานประจำปี
ได้รับมาพิจารณา
ได้รับมาพิจารณา 237เรื่อง
อยู่ระหว่างคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
อยู่ระหว่างคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 1เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
อยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 11เรื่อง
วุฒิสภารับทราบแล้ว
วุฒิสภารับทราบแล้ว 225เรื่อง
ข้อมูลญัตติของวุฒิสภา
ญัตติที่ได้รับมาพิจารณา
ญัตติที่ได้รับมาพิจารณา 23เรื่อง
ญัตติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ญัตติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 0เรื่อง
ญัตติที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
ญัตติที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 23เรื่อง
 

ข่าวสารวุฒิสภา

สื่อดิจิทัล

ภาพ-ข่าววุฒิสภา

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ