• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม: ระเบียบวาระ :

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 3 ตุลาคม 2566
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 2 ตุลาคม 2566
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 26 กันยายน 2566
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 25 กันยายน 2566
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 19 กันยายน 2566
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 18 กันยายน 2566
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 12 กันยายน 2566
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม ระเบียบวาระ 
15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 11 กันยายน 2566
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 14 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 5 กันยายน 2566
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 4 กันยายน 2566
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม