• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม: ระเบียบวาระ :

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 4 สมัยวิสามัญ 21 มิถุนายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 3 สมัยวิสามัญ 20 มิถุนายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 2 สมัยวิสามัญ 19 มิถุนายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญ 18 มิถุนายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 33 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 9 เมษายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
34 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 8 เมษายน 2567
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 32 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 3 เมษายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 31 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 2 เมษายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 30 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 1 เมษายน 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 29 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 26 มีนาคม 2567
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม