คณะกรรมาธิการการคมนาคม
Committee on ...
  Welcome...
เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ
ข่าวสารกิจกรรม
รายงาน
บทความ
 
๑. คณะอนุกรรมาธิการคมนาคมทางราง นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ

 

๒. คณะอนุกรรมาธิการคมนาคมการขนส่งทางบก


นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง

ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ


 

๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมการทางนายมงคล ศรีคำแหง

ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ


 

๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำ 


นายมานพน้อย วานิช

ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ 


 

๕. คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ 


พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ

 


๕. คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบสัญญาการดำเนินงาน

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดมหาชน

 

พันตำรวจเอก (พิเศษ)  พายัพ  ทองชื่น

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ


 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์รัฐสภา
เว็บไซต์วุฒิสภา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ
เครือข่ายรัฐบาลไทย

เว็บไซต์กระทรวง

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงคมนาคม

 

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 

หน้าหลัก | อำนาจหน้าที่ | คณะกรรมาธิการ | คณะอนุกรรมาธิการ | การประชุม | วุฒิสภา

ติดต่อ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2244-1777-8 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 eMail: committee3@senate.go.th
Coptright ©2007 Senate Thailand. Allright reserved.